Informe. Impacte en la mobilitat del projecte de Superilla Barcelona a l’Eixample

El RACC ha analitzat els efectes que tindrà la implementació del projecte de Superilla Barcelona a l’Eixample sobre el trànsit i la congestió. L’estudi alerta de l’increment de la congestió que pot provocar aquest projecte.

02/12/2021

Objectius

El projecte Superilla Barcelona és un dels eixos del nou model de ciutat que impulsa l’Ajuntament, inclòs a l’actual Pla de Mobilitat (PMU). El seu objectiu és dur a terme una profunda transformació els carrers de la trama Cerdà per reduir l’espai que ocupen els vehicles privats i sumar més àrees verdes.

Amb aquest estudi, el RACC busca avaluar els efectes d’aquest projecte per a la mobilitat urbana i metropolitana en conjunt, així com aportar informació i evidència amb criteris tècnics clars per generar un debat obert sobre aquesta qüestió. Amb aquest objectiu, s’han fet més de 46.500 observacions de vehicles i s’han enquestat 800 conductors de turismes que tenien l’Eixample com a destinació.

Conclusions

Les principals conclusions de l’estudi són:

  • El 80% dels vehicles que arriben a l’Eixample procedeixen de fora de Barcelona.
  • Durant el matí, el 83% dels conductors de vehicles privats diuen que es dirigeixen a l’Eixample per motius de feina o estudis; mentre que a la tarda el 71% ho fa per lleure, compres o altres gestions personals.
  • Més del 60% dels usuaris enquestats asseguren que arriben a l’Eixample en vehicle privat habitualment.
  • 7 de cada 10 usuaris enquestats admeten que estarien disposats a deixar el cotxe a casa si el transport públic millorés el servei, si augmentés la congestió o si la xarxa ciclista fos més segura. D’entre ells, un 43% afirma que es decantaria pel transport públic si hi hagués més freqüència, major cobertura o les tarifes fossin més baixes.
  • S’ha observat que només la meitat dels vehicles que circulen per l’Eixample són cotxes privats; la resta són motos i vehicles d’ús comercial.

En el marc de l’estudi, s’ha calculat que quan es desplegui la primera fase dels eixos verds el 2023, les cues de vehicles al districte arribaran gairebé als 20 km de longitud (un 26% més que actualment). Quan s’acabi d’implementar el projecte a l’Eixample l’any 2030, les cues de vehicles al districte empitjoraran un 55%.

Recomanacions

A partir de les conclusions de l’estudi, el RACC assenyala que «Barcelona és un pol d’atracció i de generació econòmica de primera magnitud més enllà dels seus límits municipals i, com a tal, no pot considerar-se únicament un espai urbà per a residents». No obstant això, considera que les actuacions del programa Superilla Barcelona s’orienten exclusivament a la millora de la qualitat de vida i de l’espai urbà d’una part dels seus residents i «no s’han establert ni avaluat els seus efectes des del punt de vista de la mobilitat urbana i metropolitana en el seu conjunt».

Per tot plegat, el Club proposa una sèrie de mesures que es resumeixen en els següents punts (més informació a la documentació adjunta):

  • Alternatives per a la mobilitat personal: desenvolupar i executar un pla de millora de l’accessibilitat i capacitat del transport públic per als desplaçaments a l’Eixample, amb un enfocament especial en els de fora dels límits municipals.
  • Alternatives per al comerç: incorporar un nou sistema de distribució de mercaderies que ofereixi alternatives a la pèrdua de la funcionalitat dels xamfrans. Per exemple, a través de la creació de microplataformes per a agilitar les operacions de càrrega i descàrrega i evitar que aquests vehicles ocupin els eixos verds i les places.
  • Funcionalitat i seguretat viària: establir un sistema de gestió d’accessos als eixos verds i places, que permeti garantir la mobilitat i la de la xarxa viària que els creua; senyalitzar correctament els vials i places de la Superilla per a tots els usuaris (vianants i bicis, VMPs i altres vehicles); i aplicar bones pràctiques en el disseny de les interseccions entre els eixos verds i la xarxa bàsica de vies.
  • Participació pública: informar els veïns/es, grups de comerciants i altres associacions sobre la presa de decisions en el marc del projecte i fer-los partícips, sobretot abans de la implementació completa de la primera fase. Al mateix temps, introduir un debat ampli que permeti impulsar un projecte on es combini un nou model de mobilitat amb el progrés econòmic per al conjunt de la ciutat.

En el bloc de recomanacions, el RACC indica també que «la transformació prevista no pot desestabilitzar el funcionament actual de la ciutat. És necessari deixar els temps necessaris per a generar alternatives i evitar col·lapsar cap sistema funcional o econòmic existent, com l’accés a la ciutat o al treball».