Tribuna RACC: “La reforma de la fiscalitat de l’automòbil, una palanca per a la reactivació econòmica”

En el marc d'una Tribuna RACC de la Mobilitat, el RACC reclama una reforma estructural dels impostos vinculats a l'automòbil per incentivar la demanda i reflotar el sector.

22/02/2012


Context

La demanda d'automòbils a Espanya ha caigut en picat des de l'any 2007, augmentant l'antiguitat del parc, amb els conseqüents efectes negatius sobre la seguretat viària i el medi ambient.

La producció, gràcies a un ajust significatiu i a les exportacions, no està caient al mateix ritme i la indústria de l'automòbil s'està configurant com el principal motor econòmic del nostre país.

En aquest context, la reforma de la fiscalitat de l'automòbil –una assignatura pendent des de fa molts anys– es perfila com una eina clau per rellançar la demanda i apuntalar un sector que és estratègic per a Espanya.

Objectius

Davant la situació present, cal una solució actual i permanent. Una reforma estructural de la fiscalitat de l'automòbil contribuirà de manera clara a dinamitzar l'economia a curt i mig termini i a consolidar de manera permanent aquesta millora. La reforma proposada pel RACC s'articula en tres grans elements:

  1. Supressió immediata de l'impost de matriculació per rellançar la demanda.
  2. Afectació dels impostos especials per fomentar una mobilitat més segura i sostenible.
  3. Supressió progressiva de l'impost de circulació en cas d'augmentar els impostos especials sobre hidrocarburs. D'aquesta manera es gravaria més l'ús i menys la possessió.

Conclusions

La reforma de la fiscalitat que proposa el RACC milloraria de forma substancial i estable la situació actual, incidint en els aspectes següents:

  • Reduiria el nombre de figures impositives que graven l'automòbil, simplificant el sistema actual.
  • Gravaria més l'ús i menys la possessió, cosa que impactaria favorablement sobre el medi ambient i la seguretat viària.
  • La supressió dels impostos de matriculació i circulació dinamitzaria l'activitat econòmica i promouria que les vendes se situessin en un nivell d'equilibri.