Jornada de presentació del projecte de creació de superilles a Barcelona

Jornada organitzada pel Col•legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya (CCCP) i el RACC per interpretar el projecte de creació de superilles al districte de l'Eixample.

03/07/2014


Objectius

Una de les principals mesures que contempla el Pla de Mobilitat Urbana presentat recentment per l'Ajuntament de Barcelona és la creació de superilles a la ciutat, aprofitant la trama ortogonal de l'Eixample.

Què són exactament les superilles? Com afectaran al dibuix urbanístic de la ciutat? Quin impacte poden tenir sobre la mobilitat, tant en transport públic com en vehicle privat? Quin és el calendari aproximat de desplegament?

Per tractar aquestes qüestions, el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya i el RACC van organitzar una sessió de debat amb la participació de responsables de l'Ajuntament de Barcelona i experts.

Programa

  • 18:30 h – Inauguració de la jornada: Oriol Altisench, degà del CECCP

    • Moderador: Miquel Nadal, director de la Fundació RACC
  • 18:45 h – Salvador Rueda, director de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
  • 19:15 h – Andreu Ulied, director de MCRIT S.L
  • 19:30 h – Francesc Magrinya, professor d'Urbanisme (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC)
  • 19:45 h – Debat
  • 20:45 h – Cloenda: Oriol Altisench, degà del CECCP

Ponències