Project Description

Eina per dissenyar infraestructures i rutes

Sol·licitar informació

Matriu origen-destinació

A qui s’adrecen

Disseny de rutes de transport per empreses…

Dirigit a empreses que necessitin conèixer els fluxos de tràfic rodat entre diversos punts, per analitzar necessitats de serveis: transport, estacions de servei, etc.

Disseny de rutes de transport per administracions…

El servei s’adreça a qualsevol administració que demani informació per prendre decisions relacionades sobre la situació del trànsit a qualsevol territori.

La matriu s’expressa en dos eixos, un recull el lloc on es genera el viatge (origen) i l’altre les destinacions del desplaçament. Les matrius origen-destinació permeten identificar de forma clara les possibles necessitats de mobilitat.

SOL·LICITAR INFORMACIÓ