Project Description

Anàlisi i assessorament en la migración a la mobilitat elèctrica

Sol·licitar informació

Migració a vehicle elèctric

A qui s’adreça

Mobilitat elèctrica per empreses…

Dirigit a empreses que gestionin una flota de vehicles, ja siguin cotxes de direcció, de força de vendes o d’operacions (manteniment, repartiment, etc.).

Mobilitat elèctrica per administracions…

Administracions amb flotes de vehicles (guàrdia urbana, manteniment, neteja, etc.), tant de flota pròpia o gestionada com a proveïdors. Juntament amb els avantatges generals per a empreses, la migració a la mobilitat elèctrica de les flotes de les administracions també suposa:
•   Millora del servei per absència de contaminació acústica en zones residencials.
•   Factor que serveix com a exemple per a altres empreses del municipi i per als ciutadans.

Metodologia

En els plans de migració a la mobilitat elèctrica, la Fundació RACC aplica la metodologia bàsica següent:

  • Avaluació de l’actual flota de vehicles de l’empresa: anàlisi de l’antiguitat i el tipus d’ús de cada vehicle. Només es plantejarà la substitució dels vehicles la mobilitat dels quals permeti el canvi a cotxe elèctric amb garanties.
  • Estudi detallat, a través de l’eina I-CVUE, per valorar tots els aspectes econòmics relacionats amb el possible canvi de cotxe tradicional a cotxe elèctric. Aquesta eina calcula el cost d’adquisició durant tota la vida útil del vehicle (TCO).
  • Disseny de la infraestructura que es requereix per poder operar amb els cotxes elèctrics.
  • Proposta de pla de canvi a flota elèctrica per a tots aquells vehicles en què sigui factible i rendible fer la substitució.
Gràcies a l’acord entre el RACC i Etecnic (empresa capdavantera en instal·lació d’infraestructures de recàrrega), aquesta metodologia ofereix solucions globals en l’àmbit de la mobilitat sostenible.

Casos d’èxit

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (2017): Projecte de consultoria amb l’empresa FGC per inventariar la mobilitat de la flota actual, composta per diversos tipus de vehicles en diferents ubicacions. Després de l’estudi es va realitzar una proposta de renovació amb el detall de les característiques necessàries de les noves unitats. A la primera onada de renovacions es va detectar que el 35% es podia cobrir amb vehicle elèctric, el 26% amb vehicle híbrid i el 39% restant havia de seguir sent de motor convencional per poder seguir operant.

Guàrdia Urbana de Barcelona (2016): Projecte d’assessoria a la Guàrdia Urbana de Barcelona per posar en marxa una metodologia per detectar oportunitats de renovar la flota convencional per flota elèctrica. Durant el projecte es va detectar que el 40% de la flota tenia un tipus de mobilitat compatible amb el cotxe elèctric.

Transports Metropolitans de Barcelona (2016): Projecte d’assessoria a TMB per desenvolupar un pla de migració des de flota convencional cap a flota elèctrica. En la seva implantació, es van desenvolupar les fases següents: inventariat de la flota, detecció d’oportunitats de substitució per vehicle elèctric i fase final de transferència de bones pràctiques.

SOL·LICITAR INFORMACIÓ