Objectius

El so excessiu d’alguns tipus de motocicletes sovint es percep com a pertorbador i problemàtic, sobretot a causa del seu impacte nociu per a la salut dels ciutadans, especialment a les ciutats.

La Comissió Europea ha encarregat a Applus+ IDIADA i el RACC un estudi que analitzi aquest impacte en la salut, verifiqui l’state of the art dels nivells de so de vehicles ja aprovats i, a partir d’això, establir nous límits per a l’emissió de so.

El RACC, mitjançant la seva Àrea de Mobilitat, tindrà una participació activa en el projecte, com a responsable d’analitzar les conseqüències específiques dels actuals nivells de soroll en la ciutadania. El RACC acompanyarà aquest treball amb una anàlisi cost-benefici amb l’objectiu d’entendre la contribució de motocicletes als nivells de soroll, i la viabilitat de reduir els límits d’emissions sonores.

La denominació oficial de l’estudi és “Technical support for the impact assessment on Euro 5 step of L-category sound emissions level limits”. L’anàlisi del RACC posarà el focus en els beneficis per a la salut dels ciutadans i es realitzarà per separat per a les zones urbanes.