Project Description

Educació interactiva per aprendre jugant. Adreçat a nens de Primària

Visita la pàgina web

Mou-te bé! Play&Learn

“Mou-te bé! Play&Learn” és un nou joc interactiu en línia impulsat per la Fundació RACC amb la finalitat de proporcionar un instrument educatiu adequat a les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Planteja diferents situacions de seguretat viària amb diferents nivells de dificultat per a nens i nenes de Primària. És un joc gratuït que es pot usar tant a l’aula com a casa, de forma col·lectiva o individual.

El joc en línia “Mou-te bé! Play&Learn” ha rebut el premi a la Innovació en Seguretat Viària dels Innovation Awards organitzats per la FIA.

Durant el confinament pel Covid-19, el RACC ha posat a disposició de les famílies i professors “Mou-te bé! Play&Learn”. El tancament de les escoles i el confinament domiciliari han tingut un fort impacte en la societat i han suposat un repte diari tant per les famílies, en aspectes relacionats amb l’organització del temps de treball, estudi i lleure, com pels professors, que han procurat continuar treballant amb els seus alumnes en remot. Conscient d’aquesta situació, el RACC ha volgut ajudar totes les famílies amb nens petits a casa, així com oferir un nou recurs en línia als mestres i educadors.

Durant aquests mesos d’estat d’alarma, “Mou-te bé Play&Learn” ha arribat a prop de 5.000 usuaris que han fet gairebé 40.000 exercicis sobre mobilitat i seguretat viària.

Objectius

La irrupció de noves metodologies d’ensenyament basades en tecnologia web va exigir l’actualització dels programes tradicionals d’educació viària, basats exclusivament en activitats presencials a l’escola.

En aquest marc, l’any 2010 va néixer el programa RACC Educa –desenvolupat amb la col·laboració del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç- que actualment es coneix com “Mou-te bé! Play&Learn”, un programa educatiu en línia gratuït i obert que treballa l’educació per a una mobilitat segura a través de jocs interactius que ajuden els infants a assolir certa autonomia de decisions en diferents entorns virtuals de la mobilitat.

El joc és una molt bona eina per a que els mestres ensenyin educació viària a les aules. Així, el principal repte del programa és arribar al màxim d’educadors i infants. Els seus objectius específics són:

  • Conscienciar i responsabilitzar els escolars de les seves pròpies decisions en relació a la mobilitat i la seguretat viària.
  • Aprendre valors, actituds i hàbits en relació a una mobilitat sostenible i segura.
  • Oferir als educadors (mestres, monitors en el lleure, policies, pares, etc.) continguts pedagògics de mobilitat segura i sostenible adaptats als nous entorns tecnològics.

“Mou-te bé! Play&Learn” es pot treballar tant a l’escola com en l’àmbit familiar. Les activitats van acompanyades de guies didàctiques per a docents o mares i pares, per orientar-los en el seu ús i oferir-los activitats alternatives.

Eina per a educadors

“Mou-te bé! Play&Learn” és una eina pensada fonamentalment pels educadors. El seu plantejament educatiu té una clara vinculació amb el desenvolupament curricular de l’Educació Primària i s’adequa al criteri general d’aquesta etapa de preparar als alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.

Materials

Educadors i formadors poden registrar-se a www.raccmoutb.cat, des d’on poden enregistrar els grups d’escolars o els nens i nenes perquè tinguin accés als diferents jocs i materials.

L’accés específic per a educadors i formadors posa a la seva disposició 12 jocs, guies didàctiques, i noticies sobre mobilitat i seguretat viària, i la possibilitat de generar grups i competicions entre els seus alumnes, així com l’administració dels seus perfils.

Activitat reconeguda amb el segell de Qualitat Educativa de l’Ajuntament de Barcelona.