Comparativa: Aplicacions d’avís de radars

Sis aplicacions de pagament per a mòbils que havisen de la presència de radars a Barcelona i rodalies han estat han estat provades i comparades.

24/04/2015

Objectius

Aquesta anàlisi forma part de l’Observatori d’APP de la Fundació RACC, que ha creat un protocol per a l’avaluació d’aplicacions per a mòbils centrat en aquelles relacionades amb diversos àmbits de la mobilitat. Per a avaluar-les s’han fet proves de camp a carretera i ciutat, i se n’ha comprovat el comportament amb diverses tipologies de radars, en diferents escenaris i condicions de conducció.

El protocol fixat marca una sèrie de paràmetres objectiu d’anàlisi i el seu pes en la valoració final:

  • Característiques generals (10% de la valoració final): espai que ocupa l’aplicació i model de negoci (gratuïta, de pagament, etc.).
  • Utilitat (45%): qualitat del servei, funcionalitats que ofereix, cobertura geogràfica i profunditat de la informació
  • Usabilitat (15%): configuració inicial, interfície d’usuari, idiomes disponibles
  • Disseny (15%): text, imatges, estructura de les pantalles, interfície d’usuari
  • Rendiment (10%): agilitat i rapidesa, gestió de la bateria i recursos
  • Privacitat (5%)

Conclusions

  • La funcionalitat principal compartida per totes les aplicacions analitzades consisteix a geolocalitzar l’smartphone a través del GPS i notificar el conductor sobre l’aproximació a un radar, informant del límit de velocitat permès a través d’avisos acústics i/o de veu.
  • L’aplicació millor valorada és iCoyote, seguida de Wikango i TomTom radares. Aquestes aplicacions són les més fiables quant a la veracitat, precisió i claredat dels avisos que proporcionen, són intuïtives en l’ús, tenen un bon disseny i són molt útils per a l’usuari sense causar distraccions innecessàries.
  • A més, s’ha analitzat específicament el grau de distracció que implica l’ús de determinades funcionalitats, com l’informe de radars mòbils a la comunitat d’usuaris o l’actuació de la informació. Les aplicacions Avisador de Radares, Wikango HD i Radardroid Pro fan una gestió menys precisa d’aquesta funcionalitat i l’usuari rep un gran nombre de notificacions, la majoria d’elles obsoletes, la qual cosa incrementa el factor de distracció.

Més informació

 Estudi comparatiu d?aplicacions d?avís de radars 2015