Comparativa: Aplicacions d’informació de gasolineres

Deu aplicacions per a mòbils desenvolupades a Espanya que ofereixen informació sobre gasolineres han estat provades i comparades.

02/01/2014

Objectius

Aquest estudi analitza aplicacions desenvolupades a Espanya, cinc per a mòbils amb sistema operatiu iOS (iPhone) i cinc més per a mòbils amb sistema Android. L’anàlisi forma part de l’Observatori d’APP de la Fundació RACC, que ha creat un protocol per a avaluar aplicacions per a mòbils centrat en aquelles relacionades amb diversos àmbits de la mobilitat.

El protocol fixat marca una sèrie de paràmetres objectiu de l’anàlisi, i el seu pes en la valoració final:

  • Característiques generals (15% de la valoració final): espai que ocupa l’aplicació, modes de funcionament disponibles (on-line/off-line), connexió amb xarxes socials, model de negoci
  • Utilitat (40%): qualitat de la informació (precisió, actualització i personalització), cobertura geogràfica
  • Usabilitat (15%): si demana registre de manera injustificada, interfície d’usuari, idiomes disponibles
  • Disseny (15%): text, imatges, estructura de les pantalles, interfície d’usuari
  • Rendiment (10%): agilitat i rapidesa, gestió de la bateria i recursos
  • Privacitat (5%)

 

Conclusions

Cap de les aplicacions auditades no obté la puntuació màxima en forma d’estrelles RACC, i la millor puntuació l’obté, tant per a iOS com per a Android, Gasolineras España.
Les característiques més importants per a mesurar específicament la qualitat de la informació són:

  • Precisió en la ubicació de la gasolinera sobre el mapa, amb errors en la majoria de les aplicacions analitzades.
  • Freqüència d’actualització de preus de carburant, per als quals totes les aplicacions prenen com a referència el “geoportal” del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
  • Profunditat de la informació: si proporciona tota la informació considerada necessària (per exemple, ubicació i preu dels carburants) i si disposa d’informació de totes les estacions de servei existents).

En aquest darrer punt, cal indicar que la majoria d’aplicacions estudiades proporcionen una comparativa de les estacions de servei que es troben en un radi (configurable) al voltant de l’usuari segons el preu o la distància, i que pràcticament totes les aplicacions proporcionen preus de carburant. També cal destacar que les aplicacions Copiloto (REPSOL) i CEPSA només presenten informació d’estacions de servei de les seves marques respectives.

Nuestra APP RACC Infotransit no se ha añadido a este estudio porque, a pesar de contener información sobre gasolineras y precios no es una aplicación que aborde exclusivamente este ámbito, sino que contiene información de tráfico en tiempo real, radares, cámaras, párkings, etc.

 

Més informació

 Estudi comparatiu d?aplicacions d?informació de benzineres 2013