KIC Urban Mobility: Barcelona lidera la innovació en mobilitat urbana

La ciutat de Barcelona liderarà la comunitat KIC Urban Mobility (Knowledge Innovation Community), responsable de desenvolupar projectes d'innovació en mobilitat urbana. El RACC participa com affiliate partner d'aquesta iniciativa durant els pròxims set anys.

01/01/2019


Context

Les KIC (Knowledge and Innovation Communities) són projectes europeus promoguts per l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT), que pertany a la Unió Europea. Aquestes KIC s’organitzen en consorcis que persegueixen l’arribada al mercat de nous desenvolupaments col·laboratius entre els tres vèrtex del triangle del coneixement i la innovació: universitat, recerca i empresa.

Des del 2010, l’EIT ha creat KIC de diverses temàtiques, amb l’objectiu d’aprofitar el desenvolupament tecnològic que es fa en universitats i centres de recerca per crear productes i empreses innovadores en aliança amb el sector privat. La KIC més recent se centra en l’àmbit mobilitat urbana: KIC Urban Mobility.

Després d’estudiar diverses opcions, l’EIT ha escollit el consorci MOBIlus (Mobility for Livable Urban Spaces) per liderar la KIC Urban Mobility. Aquest consorci està encapçalat per la ciutat de Barcelona i format per un partenariat amb 48 membres de 15 països. Aquesta elecció suposa que Barcelona acollirà la seu central del consorci i es convertirà en la ciutat que liderarà la  mobilitat del futur a Europa.

Objectius

La KIC Urban Mobility té una durada de set anys i una dotació de fins a 1.600 milions d'euros per assolir els següents objectius estratègics:

  • Potenciar el valor dels espais urbans per a la qualitat de vida mitjançant la reforma de la mobilitat.
  • Promoure el rendiment de la innovació a través de l'educació i la formació.
  • Fomentar la competitivitat del sector empresarial de la mobilitat urbana accelerant oportunitats del mercat.
  • Estimular els mercats i el canvi de comportament mitjançant la participació dels grups d'interès..