MOBiNET (Europe-Wide Platform for Cooperative Mobility Services)

Projecte que treballa per a desenvolupar una plataforma paneuropea de serveis de mobilitat, tant per a usuaris finals com per a proveïdors de serveis.

01/11/2012


Objectius

En l’actualitat, els viatgers que es mouen per Europa necessiten trobar a cada destinació les aplicacions de mobilitat locals, la qual cosa suposa noves descàrregues, diversos comptes d’usuari, diversos mètodes de pagament, zones de cobertura limitada, etc. D’altra banda, les empreses proveïdores de serveis de mobilitat poden trobar dificultats a l’hora de tenir accés a serveis addicionals per als seus clients, o per a trobar dades amb què proveir-los

En aquest context, els principals objectius de MOBiNET són:

  • Oferir als usuaris un directori únic on trobar tots els serveis de mobilitat
  • Donar eines als proveïdors per a aconseguir que aquests serveis siguin globals, de manera que els permetin moure’s per tot Europa ininterrompudament a través de l’accés a les fonts de dades
  • Facilitar als proveidors de serveis la cerca i integració d’altres serveis addicionals
  • Donar accés als proveïdors a un major nombre d’usuaris finals
  • Crear una comunitat de proveïdors de serveis que nutreixin la plataforma
  • Generar models de negoci que facin sostenible l’operabilitat de MOBiNET més enllà del projecte

Desenvolupament

El RACC, com a representant del susuaris finals i també com a proveïdor de serveis (informació de trànsit, companyia d’assegurances, etc.), proporciona la seva visió en aspectes com:

  • Definició de la plataforma
  • Accessibilitat als seus serveis
  • Tipus d’organització que haurà de gestionar-la
  • Models de negoci en què es basaràDefinición de la plataforma

Projecte desenvolupat entre novembre de 2012 i agost de 2016.