C-MobILE (Accelerating C-ITS Mobility Innovation and depLoyment in Europe)

L'objectiu del projecte C-MobILE és desplegar a gran escala les noves tecnologies de transport a Europa. El setembre de 2020 s'ha presentat la prova pilot del projecte, desenvolupada amb la participació del RACC: l'app C-MobILE Barcelona, que informa en temps real d'incidències relacionades amb la mobilitat.

22/09/2020


Objectius

IDIADA és el coordinador del projecte C-MobILE, que té l'objectiu d'aplicar tecnologies C-ITS a la vida quotidiana dels ciutadans europeus gràcies a una arquitectura de referència comuna. Aquestes solucions s'integren en una aplicació de mòbil on els usuaris podran utilitzar serveis com comprovar la disponibilitat d'aparcament, avisos d'incidències, canvis en els límits de velocitat, informació de semàfors, aproximació de vehicles d'emergència, alerta de punts morts i detecció de presència d'usuaris vulnerables.

Els beneficis potencials són la reducció del nombre d'incidents i morts a la carretera, la millora de la fluïdesa del trànsit, la disminució de la durada dels trajectes i la reducció de l'impacte mediambiental.

Des d'una perspectiva econòmica, C-MobILE té l'objectiu de millorar les operacions de transport i contribuir a activitats i economies d'escala més sostenibles, també a nivell local. La infraestructura i les tecnologies de transport, principalment per al sector públic, podrien augmentar el retorn de la inversió, mentre que a nivell micro es podrien desenvolupar productes, serveis i aplicacions econòmicament viables, que podrien ser comercialment explotats.

Els serveis de C-MobILE es demostraran a les àrees urbanes de les ciutats de Barcelona, Bilbao, Bordeus, Copenhaguen, Newcastle, Eindhoven, Helmond, Thessaloniki i Vigo. El desplegament a gran escala d'aquestes solucions pretén facilitar l'estandardització de la xarxa de C-ITS a nivell europeu. 

Inici projecte: juny de 2017

L'aplicació de C-MobILE Barcelona ja està disponible de manera gratuïta a la Google Play Store


Vídeo

Activitats

Més informació

Pàgina web del projecte C-MobILE
 Fullet de presentació del projecte MobILE
 Nota de premsa. El projecte europeu C-MobILE desplega un pilot de serveis d?ajuda a la mobilitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana