Jaime Moreno: “Les noves tecnologies ens ajudaran a anticipar cada vegada més els riscos a la carretera”

Entrevista a Jaime Moreno, sotsdirector de la Direcció General de Trànsit (DGT).

30/10/2014


En el marc de la presentació de noves tecnologies de seguretat dels vehicles per part d’iMobility Challenge, el subdirector de la DGT va comentar que cada vegada es disposarà de més sistemes cooperatius entre vehicle i infraestructura, com aquells que permetin anticipar situacions de risc a través de la informació que es rebi a temps real.

Pel que fa a la política de radars de velocitat, va apuntar que actualment ja n’hi ha una xarxa important i que la tecnologia apunta més cap als radars de tram que cap als radars puntuals, tot i que s’escollirà una de les dues tecnologies en funció del risc que es vulgui reduir en cada cas.