Safety-Technopro

Disseny d’una metodologia innovadora i eficient de formació per a usuaris i professionals sobre sistemes eSafety.

01/01/2006


Objectius

Amb el sorgiment de nous sistemes d’ajuda a la conducció al vehicle –sovint amb diferents denominacions segons el fabricant– esdevé fonamental que els professionals del sector de l’automoció coneguin a fons les noves tecnologies de seguretat. La tasca del personal de venda dels concessionaris, tècnics de reparacions a tallers o inspectors de vehicles dels tallers de la ITV, entre d’altres, és clau per a difondre els avantatges d’aquestes tecnologies als conductors.

Les dues fases principals del projecte Safety-Technopro són:

  • Identificació de les tecnologies eSafety existents o en desenvolupament a curt o mitjà termini
  • Disseny d’una metodologia i eines de formació específiques per als col·lectius de professionals als quals s’adreça el projecte

Valoració

Per a aconseguir l’objectiu, el projecte va desenvolupar la metodologia d’avaluació següent:

  • Enquestes a usuaris de 12 països europeus (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Croàcia, Espanya, França, Itàlia, Noruega, els Paísos Baixos, Portugal, el Regne Unit i Suïssa) per a determinar el seu coneixement sobre les tecnologies eSafety
  • Enquestes als col·lectius de professionals beneficiaris del projecte per a avaluar també la seva opinió i coneixement sobre aquestes tecnologies

Com a resultat final, el projecte va dissenyar una sèrie de mòduls formatius adaptats a les necessitats de cada col·lectiu, que inclouen un mòdul inicial de posada al dia en tecnologia.

Projecte desenvolupat entre els anys 2006 i 2008.