CVIS (Cooperative Vehicle Infrastructure Systems)

La plataforma CVIS permet que un vehicle comparteixi informació rellevant amb els vehicles propers, i també el diàleg tant amb el gestor de la carretera com amb proveïdors de serveis.

01/01/2006


Context

Les tecnologies d’intercanvi d’informació i comunicació entre vehicles (V2V) o entre vehicles i infraestructures (V2I) permetran el desenvolupament d’una gamma il·limitada de noves aplicacions i serveis, contribuint a la millora de la mobilitat en diversos aspectes:

  • Augment de la capacitat de la xarxa de carreteres
  • Reducció de la congestió i les emissions de CO2
  • Major precisió dels serveis d’informació de trànsit
  • Millora de la seguretat mitjançant aplicacions per a informar els conductors sobre accidents, obres o condicions perilloses de la via, etc.
  • Major eficiència dels transport logístic

Objectius

Els objectius principals de la plataforma europea CVIS són:

  • Desenvolupament de la base tecnològica essencial (maquinari i programari) per als sistemes cooperatius
  • Identificació de les tecnologies existents de comunicacions mòbils per a permetre les aplicacions cooperatives
  • Desenvolupament d’un sistema de posicionament d’alta precisió i un entorn de programari obert per al desenvolupament d’aplicacions

Desenvolupament

Mitjançant proves pilot a set països (França, Alemanya, Itàlia, Holanda, Bèlgica, Suècia i el Regne Unit), CVIS ha desenvolupat, demostrat i avaluat aplicacions de referència seleccionades de sistemes cooperatius en entorns urbans i interurbans, i de transport de mercaderies i gestió de transport públic.
 
La Fundació RACC ha participat en la definició de casos d’ús i requeriments d’usuari, i també en l’avaluació funcional de les aplicacions cooperatives desplegades, sobretot des de l’òptica dels usuaris finals.

Projecte desenvolupat entre gener de 2006 i juny de 2010.