EDI-European Data Incubator

Consorci format per més de vint entitats de 10 països europeus amb l'objectiu de promoure estratègies per utilitzar la intel·ligència de dades ("Big Data"). El RACC participa en el projecte com a proveïdor de dades.

11/01/2018


Objectius

Un dels grans reptes dels proveïdors de dades a Europa és l'explotació de les tecnologies de "big data" i l'aplicació d'aquests grans volums d'informació per resoldre problemes de negoci. Davant la poca projecció de les empreses europees en aquest àmbit, el projecte EDI-European Data Incubator neix amb la intenció de recolzar els emprenedors i promocionar un perfil de professional que compti amb la doble visió, tècnica i de negoci, per a l'explotació de dades al servei de les empreses.

El consorci està format per 15 proveïdors de dades de sectors molt diversos -entre ells, el RACC, com a proveïdor de dades de mobilitat- i cinc empreses especialitzades en la gestió de la tecnologia pel "big data". Després de la reunió de llançament, celebrada el 10 de gener de 2018 a Bilbao, es llançarà una convocatòria per trobar emprenedors i/o pimes que estiguin disposats a dissenyar una estratègia per al tractament de grans volums de dades i desenvolupar solucions en base a aquestes dades.

Projecte iniciat el gener de 2018.