Galileo 4 Mobility

Projecte europeu finançant per l'Agència Europa de Navegació per Satèl·lit (GSA) que persegueix la introducció de la tecnologia del sistema de satèl·lits Galileo en els serveis MaaS ('Mobility as a Service').

26/06/2020


Objectius

L'objectiu de la introducció de la tecnologia del sistema de satèl·lits Galileo en els serveis MAAS (Mobility as a service) es durà a terme mitjançant l'anàlisi de les necessitats en termes de geolocalització dels diferents stakeholders i la presentació dels beneficis de Galileo en demostracions pilot.

Un d'aquests pilots ha estat liderat pel RACC i s'ha dut a terme a Barcelona: un programa pilot de combinació de transport públic i serveis de mobilitat compartida mitjançant l'app CityTrips, amb posicionament millorat gràcies a la xarxa Galileu.

Projecte iniciat el gener de 2018.